اجاره ویلا و سوئیت در شهریار

اجاره ویلا استخر روباز در شهریار

اجاره ویلا در شهریار ، شهری سرسبز که به باغ‌ها و میوه‌های خوشمزه‌اش معروف است. تا به حال به شهریار رفته‌اید؟ دوست دارید با اجاره ویلا در شهریار از لوکس ویلا، آخر هفته‌ای به یادماندنی را در خاطرات خود ثبت کنید و تمام خستگی‌های طول هفته‌ی خود را فراموش کنید؟

شهریار منطقه‌ای در جنوب غرب تهران که بیشتر مردم این منطقه را با گوجه سبزهای معروفش و باغ ویلاهای محبوبش می‌شناسند. اما این بار کوله سفر کوتاه مدت خود را ببندید و با خانواده و دوستان خود برای تعطیلات آخر هفته برنامه ریزی کنید و با اجاره ویلا در شهریار زیبا و سرسبز از لوکس ویلا لحظاتی به یادماندنی را تجربه کنید. ما هم در این سفر کوتاه همراه شما خواهیم بود.

باغ ویلاهای شهریار برای میهمانی‌ و دورهمی دوستانه بسیار مناسب هستند و همچنین بسیار از جوانان از عمارت‌های شهریار برای برگزاری جشن عروسی خود استفاده می‌کنند. شما می‌توانید در ادامه نمونه ویلاهای شهریار ثبت شده در لوکس ویلا را مشاهده کنید

ویلا شهریار کد SH104
600,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH117
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 80 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH124
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH123
8۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH101
950,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH147
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 140 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH102
700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH131
7۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH145
۱,1۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH129
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH115
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH151
۱,4۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH148
۱,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH108
4,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 200 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH130
2,3۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 100 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH113
2,7۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 25 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH120
85۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH105
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH149
۱,7۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH116
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH109
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 25 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH144
۱,8۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 35 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH128
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 100 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH107
۱,6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 50 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH154
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH152
2,1۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH136
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH155
7۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH112
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH125
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH157
1,1۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH111
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH122
۱,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 300 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH103
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH106
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH135
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH138
2,3۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 300 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH150
۱,4۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 70 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH134
2,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 80 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH140
۱,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 60 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348