اجاره ویلا و سوئیت در آمل

آپارتمان ارزان در آمل B703
250,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا روزانه در آمل B704
200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دوخواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا ارزان در آمل B702
200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا در آمل B701
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120122894