اجاره ویلا ایزد شهر

اجاره و رهن انواع ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است که در ۷ کیلومتری شرق نور و ۸ کیلومتری غرب محمودآباد قرار دارد. این شهر بناهای تاریخی و باستانی در خود جای داده است که بیشترین بخش آن مربوط به قاجاریه است. گردشگران، مسافران، باستان شناسان و توریست‌های زیادی به ایزدشهر سفر کرده اند و از دیدن بناهای تاریخی، اماکن طبیعی، گردشگری و دیدنی این شهر لذت برده اند. شما می‌توانید با اعتماد به کادر لوکس ويلا، محل اقامت مناسبی از جمله ویلا، ویلاباغ، سوئیت و آپارتمان بیابید.

ویلا ایزدشهر کد V102
650,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V101
2,050,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V108
450,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V115
400,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V107
900,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V104
450,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V111
300,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
 اپارتمان ایزدشهر کد V121
400,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V112
450,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V109
450,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V110
250,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V113
450,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V114
500,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V126
350,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
آپارتمان ایزدشهر کد V124
400,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V120
500,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
آپارتمان ایزدشهر کد V125
600,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V123
300,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V127
1,250,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 14 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V133
850,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V128
400,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V129
950,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
آپارتمان ایزدشهر کد V130
450.000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد v137
تعداد اتاق : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا ایزدشهر کد V136
200,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : +6
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا ایزدشهر کد V135
500,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10 - 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا ایزدشهر کد V134
تومان 450,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122894