اجاره ویلا ایزد شهر

اجاره و رهن انواع ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است که در ۷ کیلومتری شرق نور و ۸ کیلومتری غرب محمودآباد قرار دارد. این شهر بناهای تاریخی و باستانی در خود جای داده است که بیشترین بخش آن مربوط به قاجاریه است. گردشگران، مسافران، باستان شناسان و توریست‌های زیادی به ایزدشهر سفر کرده اند و از دیدن بناهای تاریخی، اماکن طبیعی، گردشگری و دیدنی این شهر لذت برده اند. شما می‌توانید با اعتماد به کادر لوکس ويلا، محل اقامت مناسبی از جمله ویلا، ویلاباغ، سوئیت و آپارتمان بیابید.

ویلا ایزدشهر کد V102
350,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V105
300,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V101
1,600,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V106
250,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V108
400,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V107
600,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V104
400,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V115
200,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V111
200,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V109
350,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V110
220,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V112
400,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V114
430,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V113
350,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
 اپارتمان ایزدشهر کد V121
225,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V126
300,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
آپارتمان ایزدشهر کد V124
250,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا ایزدشهر کد V120
450,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 8نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
آپارتمان ایزدشهر کد V125
300,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120122893
اپارتمان ایزدشهر کد V123
200,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893