1-eb47f059b0cca2bba84de28d3a181193
800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
K-11-11
2,600,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
8
600,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
lavasan-8-L101
15,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : پنج خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
K-2-6
500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
3232
850,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
DAMAVAND-2-F102 (2)
2,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
2
1,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
L104-20-c86395c13de55cc211228be0e046fca3
3,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
DAMAVAND-2-F103
1,700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
K-5-6
700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
K-7-6
3,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
damavand-1-f123
300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق
شماره هماهنگی : 09120122896
78852
1,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
ویلا شیک در کردان  A172
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
18-bdd6b3e313f399b1d0173ab2e5e987d4
1,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
daa0d9d5-dde8-4f05-a06d-2c085a71be0a
600,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ROUDHEN-2-F125
1,800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
8
750,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
12
500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
d505dc56-5d69-419d-a5e7-2ec6000b820f
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 80 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
4
3,800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : پنج خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
1-min
500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
1
390,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 7 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
7
600,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
ASLI
400,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
2
700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
1
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
1-b6a8d6ededa6552021a26e512b56860e
5,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 250
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
1
1,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
1
1,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
F-27-1-65958c96e94be312911a2aee232b3aef
2,400,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
1-min
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
ROUDHEN-3-F126
1,700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120122896
5
300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
kish-2-K109
750,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122891
1
500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120478581
K-4-4
550,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09126938413
KK-17-5
300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122895
17
8۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
6
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
12
3,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120478581

اجاره آپارتمان مبله در تهران

تهران، شهری که در کنار تمام شلوغی‌ها و هیاهوها، بسیار دوست داشتنی است. سیاسی‌ترین شهر ایران که دلیل آن پایتخت بودنش است. شهری با هفتاد و دو ملت که بسیاری از جوانان و خانواده‌ها ، برای داشتن زندگی بهتر و کسب در آمد بیشتر خانه و کاشانه‌ی خود را در دیگر شهرها و روستاها ترک می‌کنند و با کوله باری پر از امید و آرزو، به تهران می‌آیند. تهران، شهری تاریخی و با قدمتی طولانی که تاریخ را از حفظ است و جولانگاه مردمان و گردشگران داخلی و خارجی است. همگی تهران ره به عنوان پایتخت ایران می‌شناسند؛ اما آیا از تاریخ و قدمت طولانی آن خبر دارند؟ جاهای دیدنی تهران را می‌شناسند؟ با هتل‌ها و اقامتگاه‌های تهران آشنا هستند؟ این بار در لوکس ویلا این اقدام را برای شما فراهم کرده‌ایم که اگر مسافر تهران هستید و به دنبال محلی برای اقامت چند روزه‌ی خود می‌گردید؛ از خدمات اجاره روزانه آپارتمان در تهران و از طریق سایت لوکس ویلا، به راحتی ویلا و آپارتمان مورد نظر خود در تهران را رزرو کنید.

تمام تلاش لوکس ویلا، آرامش شما در طول اقامت شماست. ما در تمام این مسیر کنار شما خواهیم بود