اجاره ویلا و سوئیت در ساری

آپارتمان ارزان در ساری B501
200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا در ساری B505
190,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا در ساری B506
190,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا ساحلی در ساری B507
300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
سوئیت ارزان در ساری B503
150,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره سوئیت در ساری کد B504
150,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق
شماره هماهنگی : 09120122894
5
200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره ویلا استخردار در ساری B508
500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دوخوابه
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره آپارتمان ارزان در ساری B510
200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دوخواب
شماره هماهنگی : 09120122894
آپارتمان روزانه در ساری B509
180,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120122894