اجاره ویلا و سوئیت در شهریار

d505dc56-5d69-419d-a5e7-2ec6000b820f
2,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 80 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
6
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
5
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 140 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
17
1,700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
3
6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
۱,1۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
ویلا شهریار کد SH131
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
10
۱,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
796feae1-8baf-468a-8d7e-00c6daff92b0-(1)
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
14
2,1۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
16901d98-7f1d-4282-a1fe-1d15d272a9a7-(1)
85۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
bf39f237-ca12-4fa2-a93c-926943309cea
700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
20
۱,4۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 70 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
۱,4۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
14
۱,8۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 35 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
11
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
1,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
8
2,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
85120069-523a-4734-8bf3-3d77d84b3fa5
950,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
1,200,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
f845089c-e74f-42c9-b37d-500f54315e72
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
11
1,400,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
dc0a8100-6da9-443b-b41a-7cfbb094e79e
1,800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 25 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
12
1,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
7۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
27c33b0e-9483-47df-a38d-67068360204c
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 25 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
c7990429-8c78-4c38-b1bb-0d28e2aff2a0
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
3
2,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 80 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
9
۱,8۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 50 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
cff0f6a4-f6bd-4d2e-a3a9-1087b680ee0e
4,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 200 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
b0693c43-144b-433d-a9b2-fb2bcdd1d9d3
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
6
1,700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : سه خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
f638b4fb-f719-4bd5-8eaf-0f016a85355d
9۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 100 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
bcd69269-85e2-462b-8720-49f44fc55d40
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
1
1,500,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
2
۱,5۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 60 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
1
۱,2۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 40 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون اتاق خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
۱,6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 200 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
7
۱,0۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 30 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348
76da7dd7-1d81-45a1-a7a0-d32dae3ca1a7
۱,6۰۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 50 نفر
تعداد اتاق خواب : تک خواب
شماره هماهنگی : 09120448348

اجاره خانه ویلایی در شهریار ، شهری سرسبز که به باغ‌ها و میوه‌های خوشمزه‌اش معروف است. تا به حال به شهریار رفته‌اید؟ دوست دارید با اجاره ویلا در شهریار از لوکس ویلا، آخر هفته‌ای به یادماندنی را در خاطرات خود ثبت کنید و تمام خستگی‌های طول هفته‌ی خود را فراموش کنید؟

شهریار منطقه‌ای در جنوب غرب تهران که بیشتر مردم این منطقه را با گوجه سبزهای معروفش و باغ ویلاهای محبوبش می‌شناسند. اما این بار کوله سفر کوتاه مدت خود را ببندید و با خانواده و دوستان خود برای تعطیلات آخر هفته برنامه ریزی کنید و با اجاره ویلا در شهریار زیبا و سرسبز از لوکس ویلا لحظاتی به یادماندنی را تجربه کنید. ما هم در این سفر کوتاه همراه شما خواهیم بود.

جاذبه های گردشگری شهریار

شهریار از شهرهای نزدیک تهران است که طی ده سال گذشته با وجود ویلاهای سر سبز و لاکچری بسیار در بین افراد شناخته شده است. از زمانی که این منطقه ی خوش آب و هوا مورد استقبال چشمگیری از سوی گردشگران قرار گرفت، پیشرفت های زیادی در زمینه ی ساخت ویلاهای استخردار و فول امکانات در آن به وجود آمد.

این روزها عزیزانی که ساکن شهر بزرگ تهران و استان البرز هستند، برای تعطیلات آخر هفته خود و مسافرتی یکی دو روزه این مقصد گردشگری زیبا را انتخاب می کنند. می توانید به همراه خانواده یا دوستان خود یکی از این ویلاهای لاکچری با قیمتی مناسب را رزرو نمایید. هدف لوکس ویلا، رفاه حال تمامی اقشار جامعه است، از این رو تمامی ویلاهای خود را در شهریار با قیمتی ارزان و به صرفه به مشتریان خود اجاره می دهد.

تمام این موارد را در مورد اجاره ویلا در شهریار برای شما گفتیم تا بگوییم مهم ترین و پر طرفدار ترین جاذبه گردشگری در این شهر همین باغ ویلاها می باشند. این که یکی دو روزی را به دور از دغدغه های کار و زندگی به تفریح و شادمانی بپردازید، حق شماست.

اجاره ویلا در شهریار

باغ ویلاهای شهریار برای میهمانی‌ و دورهمی دوستانه بسیار مناسب هستند و همچنین بسیار از جوانان از عمارت‌های شهریار برای برگزاری جشن عروسی خود استفاده می‌کنند. شما می‌توانید در ادامه نمونه ویلاهای شهریار ثبت شده در لوکس ویلا را مشاهده کنید و برای اجاره ویلا شهریار نسبت به بودجه ای که در نظر گرفته اید یکی را به دلخواه کرایه کنید

اجاره ویلا در باغستان شهریار

شهریار یکی از شهرهای بزرگ اطراف تهران است که در جنوب غربی پایتخت قرار دارد. اگر برای روزهای آخر هفته یا تعطیلات، حوصله رفتن به جاده های شلوغ شمال و شهرهایی مانند کردان و لواسان را ندارید و نمیخواهید بخش قابل توجهی از دوران تعطیلات را در ترافیک سپری کنید، شهریار می تواند انتخاب مناسبی باشد.

شهر باغستان یکی از مهم ترین شهرهای شهریار است چراکه ویلاهای زیادی در این منطقه وجود دارد که شامل سوئیت های کوچک تا ویلاهای لوکس استخردار لذا دست مشتریان برای اجاره ویلا در باغستان شهریار متناسب با بودجه‌شان باز است. برخی از ویلاهای شهریار در شهرک ها قرار دارند لذا با اجاره این دسته ازویلاها همواره امنیت کاملی در دوران تعطیلات خود دارید.

برای ویلا در باغستان شهریار شهریار می توانید با کارشناسان لوکس ویلا تماس بگیرید تا بهترین ویلای شهریار برای تعطیلات خاطره انگیز و همچنین با بهترین قیمت را رزرو کنید اما در نظر داشته باشید افراد زیادی هستند که هم به دنبال ویلای با قیمت مناسب هستند و هم حوصله رفتن به نقاط دورتر را ندارند لذا خوب است پیش از آنکه ویلاهای شهریار رزرو شوند، آن ها را اجاره کنید و لازم به ذکر است نرخ اجاره ویلاها در روزهای عادی هفته، آخر هفته، تعطیلات و با توجه به تعداد نفرات نیز متغیر خواهد بود.

اجاره ویلا در اندیشه

شهر جدید اندیشه تقریباً 20 کیلومتر از تهران فاصله داشته و در 3 کیلومتری شهریار قرار دارد. شهرک اندیشه در 6 فاز ساخته شده است هرچند فاز یک اندیشه جزء شهرداری شهریار به حساب می آید.

اندیشه در زمانی که ساخته شده، عده زیادی در این شهر سرمایه گذاری کردند تا خانه ها و ویلاهای زیادی را بسازند و امروزه، اکثر این ویلاها، از ویلاهای معمولی تا ویلاهایی با باغ بزرگ، دارای استخر و امکانات دیگر برای آخر هفته مردم و تعطیلات مختلف اجاره داده شود. همچنین ویلاها یا در نزدیکی شهرک ها هستند تا دسترسی مناسبی به جاهای دیدنی یا مراکز خرید اندیشه داشته باشید یا در نقاط سرسبز و محاصره شده توسط درختان.

ویلاهای اندیشه قیمت های بسیار مناسبی دارند و کاملاً رقابتی با جاهای معروفی مانند کردان، دماوند و غیره هستند لذا ویلا در اندیشه مناسب برای افرادی است که امکاناتی مانند استخر و غیره را می خواهند اما با قیمت های کمتر. برای اجاره ویلا در اندیشه با کارشناسان لوکس ویلا تماس بگیرید تا ویلای مورد نظرتان را در اندیشه رزرو کنید.

گشت و گذار در میان جاذبه های گردشگری شهریار

بااینکه امروزه شهریار را با باغ ویلاها و تالارهای بزرگش میشناسند اما این منطقه دارای جاهای دیدنی مختلفی هم می باشد که برخی از آن ها اهمیت و ارزش بسیار بالایی از نظر تاریخی برخوردار هستند. تپه هایی همچون تپه جوقین، قره تپه، و فردوس با قدمتی چند هزار ساله، گذشته شهریار را نشان می دهند. همچنین بناهای تاریخی بسیار ارزشمندی هم در میان جاذبه های گردشگری شهریار وجود دارد که شامل تخت رستم و تخت کیکاووس بوده و بازدید از آن ها خالی از لطف نیست.

در صورتی که علاقه مند به بازدید از بناهای زیارتی هستید، پیشنهاد می کنیم در سفر به شهریار نگاهی به آرامگاه های امامزاده یحی، جعفر بن محسن، بی بی سکینه و هادی کرشنه هم بیاندازید.