آپارتمان روزانه در شیراز S107
450,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
 اقامتگاه بوم گردی در شیراز S110
245,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 60 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا استخر دار در شیراز S101
1,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
آپارتمان مبله در شیراز S106
550,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا در شیراز S104
950,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا در شیراز S105
1,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دوخواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا در شیراز S102
1,800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
تعداد اتاق خواب : یک خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا در شیراز S112
2,000,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا در شیراز S103
2,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره ویلا استخر دار در شیراز S109
2,300,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
تعداد اتاق خواب : دو خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره هتل آپارتمان در شیراز S111
240,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون خواب
شماره هماهنگی : 09120478583
اجاره سوییت در شیراز S108
380,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
تعداد اتاق خواب : بدون خواب
شماره هماهنگی : 09120478583