ویلا با استخر و میز بیلیارد کردان A133
500,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
ویلا نوشهر کد K117
250,000 تومان
تعداد اتاق : بدون اتاق
حداکثر ظرفیت : 3 نفر
شماره هماهنگی : 09120122895
ویلا جاجرود کد F127
800,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : تک خواب
ویلا متل قو کد B116
500,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 4نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا کردان تک خواب با امکانات  A104
250,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : تک خواب
ویلا لوکس با استخر کردان A131
650,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا جاجرود کد F117
400,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : تک خواب
ویلا سه خوابه قیمت مناسب کردان A181
450,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : سه خواب
ویلا نمک آبرود کد N126
200,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا تریبلکس با استخر دماوند کد F101
2,200,000 تومان
تعداد اتاق : پنج خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : پنج خواب
اقامتگاه بومگردی دماوند کد F131
200,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : تک خواب
باغ ویلا تک خواب کردان A119
300,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : تک خواب
خانه تهران کد T103 - مرزداران
250,000 تومان
تعداد اتاق : بدون اتاق
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
شماره هماهنگی : 09120478582
ویلا 3 خوابه با استخر سرپوشیده کردان A152
1,000,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : سه خواب
 اجاره ویلا دماوند روزانه کد F133
700,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا کوهسار کد A143
550,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا محمودآباد کد C146
600,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122893
ویلا نوشهر کد K119
500.000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 10نفر
شماره هماهنگی : 09120122895
ویلا لاکچری سه خوابه کردان A109
1,500,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : سه خواب
ویلا سه خوابه با استخر روباز کردان A132
1,000,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : سه خواب
اجاره ویلا با استخر آب گرم کردان A108
600,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا رودهن کد F125
900,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا فشم کد L110
400,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 5 نفر
شماره هماهنگی : 09120478581
ویلا فشم کد L105
5,500,000 تومان
تعداد اتاق : بیش از پنج خواب
حداکثر ظرفیت : 20 نفر
شماره هماهنگی : 09120478581
ویلا متل قو کد B121
250,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 5نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
تالار لواسان کد L117
4,000,000 تومان
تعداد اتاق : بدون اتاق
حداکثر ظرفیت : 250
شماره هماهنگی : 09120478581
ویلا تک خوابه ارزان کردان A184
300,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : یک خواب
ویلا فیلبند کد w103
350,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 10 - 12 نفر
شماره هماهنگی : 09120478581
ویلا رودهن کد F111
1,700,000 تومان
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا متل قو کد B108
850,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 8 نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا نمک آبرود کد N102
1,100,000 تومان
تعداد اتاق : سه خواب
حداکثر ظرفیت : 8نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
اجاره باغ ویلا کردان A115
450,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 15 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : دو خواب
 اجاره ویلا تک خوابه کردان A178
250,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : تک خواب
ویلا دو خوابه با میز بیلیارد کردان A176
600,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 4 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا لواسان کد L145
750,000 تومان
تعداد اتاق : چهار خواب
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120478581
تعداد اتاق خواب : چهار خواب
ویلا کردان کد A130
600,000 تومان
تعداد اتاق : تک خواب
حداکثر ظرفیت : 12 نفر
شماره هماهنگی : 09126938413
ویلا رودهن کد F119
85۰,۰۰۰ تومان
حداکثر ظرفیت : 10 نفر
شماره هماهنگی : 09120122896
تعداد اتاق خواب : دو خواب
ویلا کیش کد D109
750,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122891
ویلا نمک آبرود کد N103
500,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 4نفر
شماره هماهنگی : 09120122894
ویلا کیش کد D101
350,000 تومان
تعداد اتاق : دو خواب
حداکثر ظرفیت : 6 نفر
شماره هماهنگی : 09120122891