فریدون کنار

فریدون کنار

فریدونکنار، شهر مازندرانی است که از سواحل زیبایی برای آفتاب گرفتن و شنا برخوردار است. همچنین اماکن باستانی دیدنی دارد که لوکس‌ویلا به شما معرفی خواهد کرد.