چمخاله

چمخاله

چمخاله، از شهرهای استان گیلان ، در بخش مرکزی شهرستان لنگرود قرار دارد. فاصله‌ی تهران تا شهر چمخاله ۳۷۴ کیلومتر است