بومهن

بومهن

بومهن، شهری از شهرستان‌های پردیس است که آب و هوای مساعدش آن را به جای مناسبی برای زندگی بدل کرده است. ما در لوکس‌ویلا این شهر را برایتنان معرفی کرده‌ایم