جاجرود

جاجرود

جاجرود، از بخش‌های دیدنی پردیس است. رودخانه جاجرود حیات را به مردمان خود هدیه کرد و باعث ایجاد سرسبزی و جذابیت‌های فراوانی دیدنی در این شهر شد.